Daugiabučių administravimas

Daugiabučių administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų paprastasis  administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.

Daugiabučiams pastatams, kurių patalpų savininkai nesiėmė patys prižiūrėti nuosavo turto, tinkamiausias sprendimas – pastatų ūkio priežiūrą patikėti daugiabučių administravimo paslaugas teikiančiai įmonei.