Eksploatavimo mokestis(kaupimo) ir kaupimo lėšos namo atnaujinimui