Apie mus

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ ,,PLUNGĖS BŪSTAS“

2000-01-20 įregistruota Savivaldybės įmonė ,,Plungės būstas“ yra iš Savivaldybės nuosavybės teise priklausančių lėšų įsteigta Savivaldybės įmonė, kurios visas turtas nuosavybės teise priklauso Savivaldybei, o įmonė turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo patikėjimo teisėmis. Įmonės kodas 271042320.

2002-10-03 Plungės rajono savivaldybės valdybos sprendimu paskirta daugiabučių namų patalpų savininkų (bendraturčių) bendrosios nuosavybės administratoriumi ir įpareigota atlikti daugiabučių namų patalpų savininkų (bendraturčių) bendrosios nuosavybės administratoriaus funkcijas.

Vykdydama savo pagrindines funkcijas, įmonė administruoja daugiabučius namus, kuriuose neįsteigta daugiabučio namo savininkų bendrija arba nesudaryta jungtinės veiklos sutartis ir pagal sutartis  su daugiabučių namų savininkų bendrijomis bei jungtinės veiklos sutarčių dalyviais teikia šias paslaugas: bendrojo naudojimo objektuose atlieka periodines apžiūras, vykdo nuolatinius stebėjimus, organizuoja ir vykdo nuolatinę techninę priežiūrą – užtikrina pagrindinių namo konstrukcijų (sienų, stogo, pamatų, laiptų,) mechaninį patvarumą bei saugų inžinerinės įrangos naudojimą.  Papildomai įmonė teikia miesto gyventojams pirties paslaugas, eksploatuoja miesto viešąjį tualetą.

Įmonė, vykdydama administratoriaus funkcijas, priskaičiuoja gyvenamųjų patalpų nuomininkams (savivaldybės butuose) ir kitų butų savininkams mokesčius už komunalines paslaugas bei juos surenka.

SĮ,, Plungės būstas“  tikslas: 

Sumažinti energijos suvartojimą daugiabučiuose, siekiant minimalizuoti daugiabučių namų gyventojų patiriamas išlaidas už suvartotą šilumos energiją ir pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę ir komfortą. 

Užtikrinti, kad daugiabučiai namai atitiktų teisės aktuose numatytų esminių statinio reikalavimų visumą ir kad naudojamos šiluminės energijos kiekis, atsižvelgiant į vietovės klimato sąlygas ir gyventojų poreikius, nebūtų didesnis už reikiamą.

Užtikrinti pastatų konstrukcinių elementų stabilumą bei gyventojų ir visuomenės saugumą. 

SĮ ,, Plungės būstas“  UŽDAVINYS

  •  Patenkinti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų visus lūkesčius atnaujinant (modernizuojant) namą, bei būti geriausiu pasirinkimu esantiems ir būsimiems klientams.
  • Tinkama projekto kontrolė (įgyvendinimo trukmė, RD sutarčių valdymas, keitimas, pratęsimas, etc.)Techninio darbo projekto valdymas
  • Valstybės paramos teikimas (de minimis)
  • Komunikacija su gyventojais: nuolatinio dialogo ir kompromisų paieška


Apie Plungės Būstą
Vykdydama savo pagrindines funkcijas, įmonė administruoja daugiabučius namus ir teikia šias paslaugas: bendrojo naudojimo objektuose atlieka periodines apžiūras, vykdo nuolatinius stebėjimus, organizuoja ir vykdo nuolatinę techninę priežiūrą – užtikrina pagrindinių namo konstrukcijų (sienų, stogo, pamatų, laiptų,) mechaninį patvarumą bei saugų inžinerinės įrangos naudojimą.  Papildomai įmonė teikia miesto gyventojams pirties paslaugas, eksploatuoja miesto viešąjį tualetą.