Kaip pradėti renovaciją?

Kaip apsispręsti?       Kiek investuoti?  Kokias priemones pasirinkti?

PRIEMONIŲ PARINKIMAS (privalomos)

•Stogo šiltinimas
•Ventiliacijos pertvarkymas
•Fasadinių sienų ir cokolio šiltinimas
•Butų ir kitų patalpų langų atnaujinimas
•Balkonų atnaujinimas
•Lauko ir tambūrų durų atnaujinimas
•Šilumos paskirstymo sistemos atnaujinimas
•Karšto vandens sistemos atnaujinimas

PRIEMONIŲ PARINKIMAS (papildomos)

•Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų keitimas/atnaujinimas
•Rūsio perdangos apšiltinimas
•Liftų atnaujinimas
•Atsinaujinančios energetikos įrengimas

INVESTICINIO PLANO SUDARYMAS:

•Investicinio plano pirkimas (CPO)
•Investicinio plano rengimas
•Investicinio plano tikrinimas
•Pristatymas, aptarimas ir tvirtinimas
•Finansavimo užtikrinimas
•Derinimas
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 
•TDP pirkimas (CPO)
•TDP rengimas
•Sprendimų derinimas ir aptarimas
•TDP derinimas su savivaldybės architektų
•TDP tikrinimas
•TDP ekspertize
•Statybos leidimo išėmimas
STATYBOS RANGOS DARBAI
•Statybos rangos darbų pirkimas (CPO)
•Sutarties pasirašymas
•Draudimų ir įkainuoto veiklos grafiko pateikimas
•Darbų plano rengimas ir derinimas
•Statybvietes perdavimas
•Namo atnaujinimo (modernizavimo) darbai
NAMO ATNAUJINIMO DARBŲ KONTROLĖ
•Rangos darbų kontrolės vykdymas
•Techninės priežiūros darbų kontrolė
•Sutarčių įvykdymo kontrolė
•Finansinių srautu kontrolė
•Statybos užbaigimo darbų vykdymas
•Finansinės paramos atgavimas
Informacija apie daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija  ( modernizacija) Plungės mieste. 
•  SĮ,, Plungės būstas“ kaip projektų administratoriaus patirtis bendrojo naudojimo objektų administravimo ir pastatų naudojimo ir priežiūros srityje yra 19 metų.
• Administruojami 145 vnt. daugiabučių namų ar kitų pastatų.
• Administruojamų daugiabučių namų ar kitų pastatų bendras plotas yra : 203726,60kv/m
• Per 2014m. - 2019m. periodą, renovacijai buvo pakviesti 35 namai.