Kaip pradėti renovaciją?

Kaip apsispręsti?       Kiek investuoti?  Kokias priemones pasirinkti?

PRIEMONIŲ PARINKIMAS (privalomos)

• Stogo šiltinimas
• Ventiliacijos pertvarkymas
• Fasadinių sienų ir cokolio šiltinimas
• Butų ir kitų patalpų langų atnaujinimas
• Balkonų atnaujinimas
• Lauko ir tambūrų durų atnaujinimas
• Šilumos paskirstymo sistemos atnaujinimas
• Karšto vandens sistemos atnaujinimas

PRIEMONIŲ PARINKIMAS (papildomos)

• Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų keitimas/atnaujinimas
• Rūsio perdangos apšiltinimas
• Liftų atnaujinimas
• Atsinaujinančios energetikos įrengimas

INVESTICINIO PLANO SUDARYMAS:

• Investicinio plano pirkimas (CPO)
• Investicinio plano rengimas
• Investicinio plano tikrinimas
• Pristatymas, aptarimas ir tvirtinimas
• Finansavimo užtikrinimas
• Derinimas
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 
• TDP pirkimas (CPO)
• TDP rengimas
• Sprendimų derinimas ir aptarimas
• TDP derinimas su savivaldybės architektų
• TDP tikrinimas
• TDP ekspertize
• Statybos leidimo išėmimas
STATYBOS RANGOS DARBAI
• Statybos rangos darbų pirkimas (CPO)
• Sutarties pasirašymas
• Draudimų ir įkainuoto veiklos grafiko pateikimas
• Darbų plano rengimas ir derinimas
• Statybvietes perdavimas
• Namo atnaujinimo (modernizavimo) darbai
NAMO ATNAUJINIMO DARBŲ KONTROLĖ
• Rangos darbų kontrolės vykdymas
• Techninės priežiūros darbų kontrolė
• Sutarčių įvykdymo kontrolė
• Finansinių srautu kontrolė
• Statybos užbaigimo darbų vykdymas
• Finansinės paramos atgavimas
Informacija apie daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija  ( modernizacija) Plungės mieste. 
• SĮ,, Plungės būstas“ kaip projektų administratoriaus patirtis bendrojo naudojimo objektų administravimo ir pastatų naudojimo ir priežiūros srityje yra 19 metų.
• Administruojami 149 vnt. daugiabučių namų ar kitų pastatų.
• Administruojamų daugiabučių namų ar kitų pastatų bendras plotas yra : 203726,60kv/m
• Nuo 2014m. surenovuoti 65 namai.