Naujienos

INFORMACIJA DĖL SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BUTŲ NUOMOS MOKESČIO

2021 02 09

Informuojame, asmenis ir šeimas, kurie nuomojasi Savivaldybės ir socialinius būstus, kad nuo 2021 m. balandžio 1 d. keičiasi Savivaldybės ir socialinio būsto nuomos mokestis, kuris bus perskaičiuotas vadovaujantis Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 (2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1487 redakcija) „Dėl Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos ir bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“ ir Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T1-24 patvirtintu rinkos pataisos koeficientu.

Informuojame, kad socialinio būsto nuomos mokesčiui apskaičiuoti netaikomas rinkos pataisos koeficientas, todėl socialinio būsto nuomos mokestis bus perskaičiuojamas vadovaujantis VĮ Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. NVE-328 „Dėl gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vieno kubinio metro vidutinių statybos verčių 2021 metams patvirtinimo“ ir 2020 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. NVE-323 „Dėl vietovės pataisos koeficientų pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir vietovę nuo 2021 m. sausio 1 d. ir vietovės pataisos koeficientų taikymo, nustatant nekilnojamojo turto vidutines rinkos vertes, tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurie įsigaliojo nuo 2021 m. sausio 1 d.  

Detalesnė informacija teikiama Plungės rajono savivaldybės administracijos turto skyriaus vyr. specialistės tel. (8 448) 73003.

Savivaldybės įmonė „Plungės būstas“ vyr. specialistės tel.: +370 603 60626